Friska företag blomstrar mest!

En frisk arbetsplats skapar bra förutsättningar för friska anställda – och tvärtom. Det finns ett positivt samband mellan en balanserad och hälsosam arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Att erbjuda sina anställda massage och annan form av friskvård är ett effektivt sätt att skapa en trivsam atomsfär – dessutom säkert mycket uppskattat!

Forever 20 Laser och Hälsocenters framgångskoncept är att ge våra kunder paketslösningar inom företagsmassage. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och analyserar ert företags behov, sedan tar vi fram ett specialanpassat paket.

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss per telefon eller e-post så får vi presentera ett förslag, det blir alltid bättre med en direkt och personlig kontakt.

För mer information klicka här. Med hjälp av denna information får ni ut det mesta möjliga av våra erbjudanden.