BOTOX®

Botox är världens mest använda metod för att ta bort rynkor som ger ett snabbt resultat. Botox är Botulinum toxin, ett förädlat protein framställt av bakterien Clostridium botulinum. Detta utvecklades för behandling av ofrivilliga muskelspasmer och okontrollerad blinkning.

Eftersom Botox snart visade sig kunna blockera nervimpulser som skickas till de muskler som styr ansiktsuttrycken blev det snabbt en mycket populär produkt för behandling av ålderstecken i form av anspänningsrynkor i ansiktet. Kosmetisk användning av botox börjades på 90-talet och idag är injektion med Botox den vanligaste skönhetsbehandlingen i världen.

En vanlig missuppfattning är att Botox totalt förlamar muskulaturen i ansiktet på ett onaturligt sätt men så är inte fallet. Den behandlande läkaren strävar efter att begränsa de vanemässiga och omedvetna anspänningsuttrycken genom att med otroligt små mängder (nanogram) bara delvis försvaga den aktuella muskeln. En rätt utförd behandling skall inte märkas på annat sätt än att du ser mer utvilad och vital ut.

Behandling med BOTOX®
Inför behandlingen har vi en kostnadsfri konsultation där man går igenom vad som kan göras och vilka effekter man kan förvänta sig. Botox injeceras med en tunn nål, där man knappt känner sticken, över de önskade områden och efteråt kan man direkt gå tillbaka till sitt dagliga arbete. Det brukar ta några dagar innan behandlingen börjar verka och en till två veckor innan full effetk uppnås.

På vår klinik brukar vi boka ett gratis återbesök efter cirka två veckor där vi tillsammans går igenom hur pass stora förändringar man har åstadkommit dels för att kunna planera bättre för framtida behandligar och dels för att eventuellt göra en kompletterande behandling med fillers särskilt vid djupare rynkor. Som försiktighetsåtgärd undviker man behandling om man är gravid, ammar eller har blödningbenägenhet eller någon form av muskelsjukdom.

Biverkningar är minimala och övergående, endast ett fåtal kan få huvudvärk, rodnad, små blåmärken vid stickpunkten och tillfälligt något hängande ögonlock (vid behandling av rynkor vid ögonen).
Rynkor som vi behandlar med BOTOX®?
• Rynkor i pannan
• Rynkor mellan ögonbrynen, den s.k. ”ilskerynkan”.
• Asymmetriska ögonbryn
• Rynkor kring ögonen, ”kråkfötter” eller ”skrattrynkor” .